Kołnierze


Kołnierz stalowy płaski TYP 01
Kołnierz płaski do wspawania typ 01
Kołnierz stalowy luźny TYP 02 z pierścieniem TYP 32
Kołnierz stalowy luźny dociskowy do rur PE
Kołnierz stalowy płaski gwintowany TYP 01
Kołnierz stalowy szyjkowy gwintowany TYP 13
Kołnierz stalowy z szyjką TYP 11
Kołnierz stalowy zaślepiający TYP 05
Kołnierz stalowy przejściowy