FAQ


1. Oznaczanie kołnierzy
2. Średnice zewnętrzne rur stalowych?